Registracija za ljekare

MEĐUNARODNI SIMPOZIJ IZ OBLASTI DJEČIJE NEUROLOGIJE

"Novi trendovi u neurologiji"

17 - 18. maj, Mostar

Mjesto održavanja: Hotel Buna

*Ljekarska Komora Hercegovačko-Neretvanske županije podržala je skup i osigurala bodovanje sa 20 bodova za predavače i 10 bodova za učesnike.